Η ομάδα πίσω από το Υγραέριο στην Κίνηση

Η Εταιρεία μας

Η εταιρία μας δημιουργήθηκε το 1978 από τον Αλέξανδρο Ντούγκα με σκοπό την εισαγωγή και την τοποθέτηση συσκευών υγραεριοκίνησης από τις γνωστότερες ευρωπαϊκές εταιρίες.

Η γνώση και η εμπειρία που αποκτήσαμε σε συνδυασμό με τα σεμινάρια και την εκπαίδευση στον τεχνικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό μας οδήγησε στην σύσταση της Alex Gas Systems με σκοπό να προσφέρουμε την τεχνογνωσία μας και την εγγύηση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πελάτες μας που επιθυμούν να επωφεληθούν των πλεονεκτημάτων της υγραεριοκίνησης.

Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές εταιρίες τεχνικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Το εξειδικευμένο προσωπικό μας ενημερώνεται συνεχώς με σεμινάρια από όλες τις εταιρίες που συνεργαζόμαστε σχετικά με την καινούρια τεχνολογία και φέρουμε την πιστοποίηση

Euro2001,Euro2002,Euro2003, Euro2004, Euro2005.

Επίσης όλες οι συσκευές και εξαρτήματα που χρησιμοποιούμε κατά την εγκατάσταση καλύπτονται από πιστοποίηση με βάση ISO και έγκριση του από το Υπουργείο Συγκοινωνιών.

Όλες μας οι εγκαταστάσεις και οι τοποθετήσεις
καλύπτονται από πλήρης εγγύηση 2 ετών.

Η εγγύηση καλύπτει τόσο το κόστος εργασίας,
όσο και το κόστος των ανταλλακτικών.